Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikot


Hänen sydämensä aivoitukset pysyvät suvusta sukuun pelastaakseen heidän sielunsa kuolemasta ja ruokkiakseen heitä nälän aikana. (Ps. 33:11)

Isä Leo Dehon perusti Jeesuksen Pyhän Sydämen veljeskunnan (SCJ) Ranskassa vuonna 1878. Veljeskunta pyrkii elämällään ja työllään vastaamaan siihen rakkauteen, mitä Vapahtajamme avattu kylki ja puhkaistu sydän kuvaavat, ja levittämään Jeesuksen sydämen hartautta pyhittäen työnsä Kristuksen kirkon palveluksessa.
Veljeskunnan perustamisesta lähtien isä Dehonin spiritualiteetin innoittamana on toiminut myös sääntökuntalaisia, jotka eivät ole pappeja. Nykyisin toimii myös maallikkoryhmiä ja tarkoitus on, että jokaisessa seurakunnassa, jossa työskentelee SCJ - pappeja olisi myös oma maallikkoryhmä.
Yhdessä veljeskunnan pappien kanssa maallikot kuuluvat Jeesuksen Pyhän Sydämen perheeseen.

Suomessa maallikkojen toiminta alkoi ensin kerran kuussa kokoontuvana ryhmänä, missä pohdittiin rukouksen apostolaatin rukousaiheita.


Myöhemmin, vuodesta 1995 alkaen maallikot ovat sitoutuneet.
Sitoutuneita maallikkoryhmiä on jo toistaiseksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Sääntökuntalaiset ja maallikot pyrkivät elämään lähellä Vapahtajaa tutkien hänen sydämensä aivoituksia ammentaakseen tästä rakkauden lähteestä
voimaa elämälleen ja työlleen.

 

Rukous dehoniaanien hengellisen perheen puolesta


Jeesus, me jotka yhdessä kaikkien veljiemme ja sisartemme
kanssa uskomme sinun olevan maailman Vapahtaja, me tunnustamme,
että Sinä olet se uusi ihminen, jonka kautta taivaan isä
on ilmoittanut meille rakkautensa.
Kun sinä tulit ihmiseksi,
Sinä liitit elämäsi meihin jokaiseen.
Sinä teit työtä ihmiskäsin.
Sinä ajattelit ihmisaivoilla.
Sinä käytit ihmistahtoa tekemällä vapaasti valintojasi.
Sinä olet rakastanut ihmissydämellä.
Sinä olet todella tullut yhdeksi meistä kaikessa muussa paitsi synnissä.
Sinun tiesi on meidän tiemme.
Me tahdomme vaeltaa Sinun tietäsi.
Auta meitä elämään saamamme kastetta tietoisina siitä kutsumuksesta
ja missiosta, jonka Sinä olet uskonut meille.

Isä Dehonin oppilaina
haluamme elää Sinun kanssasi ja tehdä Sinun rakkaudestasi
taivaalliseen Isään ja kanssaihmisiimme elämämme perustan ja
keskuksen.
Rukoilemme sinua, auta meitä kasvamaan rakkaudessa,
niin että pystyisimme vastaamaan oikein kärsimyksen ja
hädän haasteeseen.
Auta meitä edistämään oikeudenmukaisuutta ja rauhaa,
niin että Sinun Sydämesi valtakunta toteutuisi kaikkialla
ihmisten sieluissa ja yhteiskunnassa. Aamen


(Saksalaisesta provinssista)17 marraskuu 2010