Historia

Suomeen ensimmäiset Pyhän Sydämen papit saapuivat sata vuotta sitten vuonna 1907. Katolinen kirkko oli reformaation seurauksena 1500-luvulla käytännöllisesti kokonaan hävinnyt Suomessa ja maa oli muuttunut uskonnoltaan luterilaiseksi.

Kun katolinen kirkko aikoinaan 1100-luvulla oli tullut Suomeen lännestä, Ruotsista, niin uudella ajalla katolilaisia alkoi saapua maahan lähinnä idästä. Ruotsi oli sodan kautta vuonna 1809 menettänyt Suomen Venäjälle, jonka yhteydessä Suomi saavutti laajan autonomian.

Kuitenkin Suomeen sijoitettiin tsaarin armeijan joukkoja, joihin kuului myös puolalaisia ja liettualaisia sotilaita näistä maista, jotka tuohon aikaan olivat Venäjän vallan alaisia. 1799 heitä varten oli Suomeen kuuluneessa Viipurin kaupungissa perustettu seurakunta ja pääkaupunkiin, Helsinkiin rakennettiin 1860 Suomen apostolin ja ensimmäisen piispan mukaan nimetty P. Henrikin kirkko.

Koska vähitellen katolilaisia alkoi tulla monista muistakin maista Suomeen, ei paikallinen puolalainen sotilaspapisto kyennyt enää huolehtimaan lisääntyvistä tarpeista.

Niinpä ensimmäinen suomalaissyntyinen katolinen pappi reformaation jälkeen, Wilfrid von Christiersson (vihitty papiksi Pariisissa 1903), kirjoitti isä Leo Dehonille, jonka hän oli oppinut tuntemaan Ranskassa, ja pyysi, että tämä lähettäisi kanssaveljiään auttamaan Suomessa pastoraalisessa työssä.

Isä Dehon vierailikin Helsingissä heinäkuussa 1907 matkallaan Tanskaan ja Venäjälle.

Käyntinsä jälkeen isä Dehon totesi, ettei työ Suomessa tule olemaan helppoa ja vertasi työhön kivilouhimossa, jossa kovaa graniittia yritetään pala palalta louhia. Hän oli kuitenkin tottunut ottamaan vastaan haasteita veljeskunnalleen ja niinpä hän lähetti vielä samana vuonna ensimmäisen hollantilaisen kanssaveljen Suomeen, isä Johannes van Gijselin SCJ. Kaksi vuotta myöhemmin tuli  toinen, isä Michael Buckx SCJ sekä vuonna 1910 kolmas, isä Wilhelm Meyerink SCJ.

Ensimmäisten Pyhän Sydämen pappien toiminnan alku Suomessa ei ollut helppo.

Venäläisten taholta nimittäin aloitettiin noihin aikoihin massiiviset maan venäläistämistoimenpiteet, jotka suomalaisten taholta käsitettiin sortotoimiksi ja hyökkäyksiksi autonomiaa vastaan. Venäläiset alkoivat karkottaa Suomesta ulkomaalaisia ja näin myös SCJ-pappien oli lähdettävä maasta. Tosin he jonkin ajan kuluessa siirtyivät Ruotsiin, jossa he työskentelivät joitakin vuosia.

Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 van Gijsel ja Buckx palasivat Suomeen. Maan katoliset seurakunnat, jotka ennen itsenäisyyttä olivat olleet osa lähellä Pietaria sijaitsevan Mohilevin katolisen arkkihiippakunnan aluetta, pyrkivät nyt muodostamaan järjestyneet kirkolliset olot Suomeen.

Vuonna 1921 isä Michael Buckx SCJ nimitettiin vasta perustetun Suomen apostolisen vikaarikunnan admninistraattoriksi ja seuraavana vuonna hänet vihittiin piispaksi P. Henrikin kirkossa Helsingissä.  

Vikaarikunta kasvoi vähitellen. Tuli lisää SCJ-pappeja ja myös maallikkoveljiä Hollannista. He toimivat seurakuntapappeina ja rakensivat  yhdessä kirkkoa niin hengellisesti kuin myös ihan kirjaimellisesti. Vikaarikunnassa toimi tosin jokunen hiippakuntapappi, ennen muuta isä Christiersson ja sitten toinen syntyperältään suomalainen Adolf Carling.

Kuitenkin pääosin pastoraalinen työ annettiin veljeskunnan hoidettavaksi. Piispa Buckxin jälkeen seurasi piispa Gulielmus Cobben SCJ 1934-1967, piispa Paul Verschuren SCJ 1967-1999, piispa Józef Wróbel SCJ 2001-2008 ja vuodesta 2009 piispa Teemu Sippo SCJ.

Ensimmäinen Pyhän Sydämen suomalainen veljeskuntalainen oli veli Erik Ikä, joka toimi etupäässä Helsingissä vuosina 1931-1953. Ensimmäinen suomalainen, isä Teemu Sippo, vihittiin papiksi toukokuussa 1977 ja vihittiin piispaksi 5.9.2009.

1980-luvulla piispa Paul Verschuren SCJ kutsui Suomeen myös puolalaisia veljeskunnan pappeja.  


 Suomessa toimineet SCJ:n papit

(SCJ:n region antaman luettelon mukaisesti)
 
Aarts, Jan, s.1937; 1966-2002.
Bakker, Bert, s.1941; 1975-1979.
Borst, Adrian, s.1932; 1960-1985.
Bozéjewicz, Wieslaw, s.1954; 1987-1991.
Brügemann, Reinier, s.1910; 1945-1987.
Buckx, Johannes Michael, s.1881; 1909-1911, piispa 1921-1934.
Cobben, Gulielmus, s.1897; 1924-1934, piispa 1934-1967...
Czernia, Rafal, s.1974; 2004...
de Heij, Henrik, s.1907; 1936-1943, 1994.
de Jong, Leonardus, s.1908, 1935-1936.
Deelen, Adrian, s.1902; 1934-1939.
Deelen, Cornelis, s.1930; 1961-1975, 1983-1984.
Galla, Robert, 1969; 2006...
Gebara, Peter, s.1958; 1991...
van Gijsel, Johannes, s.1877; 1907-1911, 1921-1933.
Hartwijk, Henrik, s.1894; 1921-1935.
van Heugten, Theodorus, 1875; 1910-1911.
van Hommerich, Johannes, s.1882; 1910-1911.
Hovers, Wilhelm, s.1897; 1934-1939.
Huber, Zdzislaw, s.1965; 1995...
Jamar, Leo, s.1911; 1948-1967.
Klinowski, Stanislaw, s.1966: 1995-2000.
Koolen, Jan, s.1928; 1957-2002.
Lewandowski, Kazimierz, s.1960; 1989...
Marcinkow, Antoni, s.1957; 1991-1994.
Meyerink, Wilhelm, 1910-1911.
Mis, Ryszard, s.1946; 1980-1997.
Nespoli, Leone, s.1909, 1937-1946.
Nieciag, Jaroslaw, s.1967; 1995-2000.
Okas, Stanislaw, s.1959; 1991-1995.
Paus, Jan, s.1913, 1950-1983.
Puts, Cornelis, s.1918, 1952-1995.
Reijnders, Jacobus, s.1919, 1946-1989.
Schijlen, Gerard, s.1925, 1954-1984.
Schoemaker, Theodor, s.1897, 1925-1939.
Schoonebeek, Gerard, s.1925; 1955-1960.
Schwering, Theodor, s.1899; 1936-1939, 1942-1947.
Schäfer, Johannes, s.1906; 1938-1939.
Sippo, Teemu, s.1947; 1977-2009, piispa 2009...
Slegers, Wim; s.1921; 1949-1994.
Snijders, Jan, s.1912; 1947-1967.
Strykowski, Zenon, s.1968; 2000...
Swiech, Wieslaw, 1955; 1985...
Szymajda, Stanislaw, s.1950; 1981...
van Gijsel, Johannes, s.1877; 1907-1910, 1921-1933.
van Heugten, Theodor, s.1875; 1910-1911.
van Hommerich, Johannes, s.1882; 1910-1911.
Veenker, Nicolaus, s.1914; 1947-1976.
Verburgh, Petrus, s.1906; 1935-1945.
Veringmeier, Cornelis, s.1909; 1968-1970.
Vernooy, Jan, s.1899; 1939-1964.
Verschuren, Paulus Michael, s.1925; piispa 1964-2000.
Voss, Frans, s.1935; 1965...
Wróbel, Józef, s.1952; piispa 2001-2008
 
 
 
 
Suomessa toimineet SCJ:n veljet

Alfonsus Zuiderwijk, s.1893; 1930-1940, 1942-1949.
Aufridus Toonen, s.1922; 1963-1970.
Benedictus Versteegh, s.1926; 1955-1987.
Erik (Peter) Ikä, s.1883; 1931-1953.
Fabianus van Leeuwen, s.1915; 1962-1982.
Laurentius Thomas Vink, s.1887; 1921-1930.
Letantius Vincenten, s.1937; 1966-1968.
Liborius Schutte, s.1919; 1949-1955.
Majella Coenen, s.1911; 1935-1939, 1946-1968.
Mikko Salo, s.1968; 2003-2006.
Romanus Keukens, s.1904; 1959-1962.
Stefanus de Greef, s.1908; 1934-1939, 1946-1975.
Theofil van Geijt, s.1900; 1934-1938.
Urbanus van Dam, s.1913; 1953-1976.
Venantius van der Veer, s.1929; 1957-1959.
Wieslaw Bysiek, s.1958; 1992-1994.

 

 02 lokakuu 2010