Mietiskelyt

Entä mitä isä Leo Dehon halusi vielä korostaa Jeesuksen pyhän sydämen hartauteen, jotta se säilyttäisi merkityksensä nykyajan Kirkon elämässä, ajankohtaistuisi ja kantaisi runsasta hedelmää monissa ihmisissä? Hän on kerran antanut jäsenilleen seuraavan kehotuksen: ”Te olette jumalallisen tulen kantajia. Menkää kansan luokse ja tehkää sille Jeesuksen pyhän sydämen rakkaus tunnetuksi”. Tässä on epäilemättä hänen antinsa: Kirkon jäsenten, sekä pappien että maallikkojen vastuun Jeesuksen pyhän sydämen valtakunnan leviämisestä ihmisten sydämiin ja heidän sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen elämäänsä.
Vastarakkaudesta Jeesukselta saamaamme rakkauteen meidän tulee nähdä vaivaa eli täydentää elämässämme ja toiminnassamme mikä vielä puuttuu Jeesuksen omasta kärsimyksestä hänen ruumiinsa eli hänen sydämensä valtakunnan hyväksi, joka on kirkko. Sillä tavalla teemme elämästämme taivaalliselle Isälle otollinen uhrilahjan ja korjaamme omaa ja kanssaihmistemme välinpitämättömyyttä ja kiittämättömyyttä Jumalan hyvyyttä kohtaan. (Kol. 2:24 ).
Täytämme tämän tehtävän olemalla Jeesuksen rakkauden julistajia ja hänen sovinnontyönsä palvelijoita.17 marraskuu 2010