Veljeskunnan perustaminen

SCJ:N PERUSTAMINEN JA SEN TEHTÄVÄ
Kappalaisena ollessaan isä Dehon tunsi voimakasta halua tulla sääntökuntalaiseksi. Hän kaipasi ihanteellista yhteisöä, jossa vallitsisi rakkaus ja sovittamisen tahto Jeesuksen pyhää Sydäntä kohtaan. Siinä voitaisiin noudattaa käytännössä evankelisia neuvoja, antaa suurimman kunnian Jumalalle ja saavuttaa sielun pelastuksen. Esteenä oli kuitenkin tehtävä seurakunnassa. Aikansa epäröityään hän löysi tiensä. ”Eikö Jumalan johdatuksen tarkoituksena voinut olla, että itse panisin jotakin alulle. Puhuin asiasta piispalle ja hän ehdotti veljeskunnan perustamista aluksi koulun muodossa”, kertoi isä Dehon, joka näki tässä ehdotuksessa Jumalan tahdon. Hän oli valmis viipymättä sanomaan Jumalalle: ”Katso, tulen tekemään tahtosi”. Tämä käänne tapahtui v. 1877.

Vuoden kuluttua isä Dehonista tuli Pyhän Johanneksen sisäoppilaitoksen johtaja ja samalla alkoi veljeskunnan sääntöjen ja tehtävien suunnitteleminen. Varsinainen veljestön syntymäpäivä on 28.6.1878, jolloin isä Dehon antoi ensimmäiset lupauksensa. Tästä alkoi sääntökunnan kasvu ja kehitys. Sitä oli vahvasti suuntaamassa Isä Dehonin hengellinen asenne eli hänen spiritualiteettinsa. Se oli Kristus-keskeistä hengellisyyttä. Jeesuksen pyhän sydämen spiritualiteetti on Jumalan sanomattoman rakkauden palvontaa, jota havainnollistetaan Jeesuksen inhimillisellä sydämellä. Peruslähteenä on Uusi testamentti, joka ilmaisee Jumalan rakkauden. Kristitty pitää luonnollisena vastata siihen omalla elämällään.. Tämä vie papit ja muut veljet syvään henkilökohtaiseen hartauteen ja erilaisiin tehtäviin kuten köyhien auttaminen, saarnaaminen, julkaisutoiminta ja opettaminen. Uhrautuminen nousee sovituksen ajatuksesta ja kuuliaisuudesta Jeesuksen opetuksille.

Veljeskunnan elämää ja tarkoitusta kuvataan uudistetussa perussäännössä esimerkiksi seuraavasti: ”Veljeskunnan erityinen päämäärä on se, että sen jäsenet vihkiytyvät erityisesti Jeesuksen pyhälle sydämelle vastatakseen hänen sydämensä rakkauteen, palvellakseen häntä uskollisesti ja näin pyrkiäkseen sovittamaan ja korjaamaan sitä vääryyttä, jota Jeesuksen pyhä sydän meissä ja maailmassa saa tuskakseen kokea”.28 syyskuu 2010