OTTEITA SCJ:n KONSTITUUTIOISTA


1. Pyhä Henki on synnyttänyt ja lähettänyt veljeskunnan

Jeesuksen pyhän Sydämen pappien veljeskunnan perusti Saint-Quentinissä vuonna 1878 isä Jean-Léon DEHON. Hän oli saanut armon ja kutsumuksen rikastuttaa kirkkoa apostolista työtä tekevällä veljeskunnalla, joka elää siitä karismasta, jonka evankeliumi oli synnyttänyt hänessä.

Veljeskunnan kutsumus on antaa tämän karisman kantaa hedelmää paneutumalla Kirkon ja maailman tarpeisiin.

2. Isä Dehonin uskonkokemus


Veljeskunta on saanut alkunsa isä Dehonin uskonkokemuksesta.

Pyhä Paavali kuvaa tätä samaa kokemusta näin:
Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän,
elän uskoen Jumalan Poikaan,
joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.
(Gal. 2:20)

Vapahtajan avattu kylki ja puhkaistu sydän olivat isä Dehonille mitä selvin ilmaus rakkaudesta, jonka aktiivin läsnäolon hän koki omassa elämässään.

Isä Dehon näki maailman pelastuksen syvimmän lähteen tässä Kristuksen rakkaudesta, hänen, joka hyväksyi kuoleman  lopullisena uhrina ihmiskunnan puolesta ja Pojan kuuliaisuuden osoituksena Isälle.

Jeesuksen sydämestä, joka avattiin ristillä, syntyy ihminen. jolla on uusi sydän, joka saa elämänsä Pyhältä Hengeltä ja joka on liittynyt veljiensä ja sisariinsa siinä rakkauden yhteisössä, joka on Kirkko.

Isä Dehonin tuntoon sattuivat hyvin herkästi synnit, jotka heikensivät Kirkkoa. Varsinkin häneen sattuivat niiden synnit, jotka olivat erityisesti omistautuneet Kristukselle.  

Hän tunsi yhteiskunnassa vallitsevan pahuuden, ja oli tutkinut huolellisesti sen inhimillisiä syitä sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla.

Syvimpänä syynä ihmiskunnan kurjuuteen hän näki Kristuksen rakkauden hylkäämisen.

Järkyttyneenä tämän rakkauden hylkäämisestä isä Dehon halusi vastata siihen henkilökohtaisesti yhtymällä mitä syvimmin Kristuksen Sydämeen ja pyrkimällä lujittamaan Hänen valtakuntaansa ihmissydämissä ja koko yhteiskunnassa.

Tämä kiinnittyminen Kristukseen lähti syvältä isä Dehonin sydämestä. Hän piti tärkeänä sitä, että se tulee ilmi hänen koko elämässään, varsinkin hänen apostolaatissaan. Siksi hänen apostolaattiaan leimasi syvä kiintymys ihmisiin, nimenomaan eniten puutetta kärsiviin, ja huoli hänen aikansa Kirkon  pastoraalisista puutteista, jotka hän halusi toiminnallaan korjata.

Isä Dehonin yhteys Kristukseen keskittyi eukaristiseen uhriin, joka sai niin keskeisen sijan hänen elämässään, että hän käsitti elämänsä keskeytymättömäksi messuksi.

3. Kirkon palveluksessa


Perustaessaan Jeesuksen pyhän Sydämen pappien veljeskunnan, jonka jäseniä alunperin kutsuttiin oblaateiksi, isä Dehon halusi, että sen jäsenet yhdistäisivät yhteisöelämänsä ja apostolisen tehtävänsä nimenomaan ja tietoisesti Kristuksen sovittavaan itsensä uhraamiseen, jonka hän antoi Isälle ihmisten puolesta.

Tämä on hänen alkuperäinen ja erityinen tarkoituksensa ja veljeskunnan oma luonne, se palvelu, jonka veljeskunta tarjoaa Kirkolle. Isä Dehon itse ilmaisi asian näin: ”Sanat: Ecce, venio, … Ecce, ancilla, … ilmaisevat meidän koko kutsumuk-semme, tarkoituksemme, velvollisuutemme ja lupauksemme”.

Isä Dehon odotti seuraajiltaan, että he olisivat rakkauden profeettoja, ihmiskunnan ja maailman sovituksen palvelijoita Kristuksessa (vrt. 2 Kor. 5:18). Kun he Kristuksen uskollisina seuraajina tekevät jatkuvasti työtä korjatakseen synnin aikaansaaman vahingon ja rakkauden puutteen sekä Kirkossa että maailmassa, he toimittavat koko elämällään, kaikilla rukouksillaan, teollaan, kärsimyksillään ja ilonaiheillaan sitä ”rakkauden ja sovituksen jumalanpalvelusta, jota Hänen Sydämensä kaipaa”.

4. Veljellisenä yhteisönä

Jeesuksen pyhän Sydämen pappien veljeskunta on papillinen, apostolinen luostariyhteisö paavillisesta oikeudesta; se jakautuu provinsseihin ja alueisiin. Sen jäsenet antavat naimattomuuden, köyhyyden ja kuuliaisuuden yksinkertaiset lupaukset yhteisön sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

Kaikki ovat samanarvoisia antamiensa samanlaisten lupausten vuoksi, eikä heillä ole muuta eroavaisuutta kuin se, mikä johtuu erilaisista palvelutehtävistä.        

 28 syyskuu 2010