Merkit, symbolit, asu

 

SCJ:n veljeskunnan vaakunassa on sydän ja teksti “adveniat regnum tuum”, joka suomennetaan “tulkoon sinun valtakuntasi”.
Tiedämme oikein hyvin, että sydän on rakkauden symboli.
Kun katsomme krusifiksia, mieleemme tulee se, mitä ristillä olevalle Jeesukselle tapahtui. Sotilas työnsi keihään hänen kylkeensä. Evankelista Johannes kirjoittaa, että siitä vuoti verta ja vettä.
Jotkut pyhät ja teologit ovat puhuneet Jeesuksen puhkaistusta sydämestä. Sillä tarkoitetaan tietysti Jeesuksen koko persoonaa.
Tästä me näemme, että Jeesuksen sydän, Jeesuksen persoona on rakkauden lähde, josta vuotavat armon virrat. Nämä virrat koskettavat meitä kirkossa, jota kutsutaan myös Kristuksen ruumiiksi.
Tätä pientä osaa Kristuksen ruumiista isä Leo Dehonin veljeskunta on palvellut jo sata vuotta. Tämä on ollut Jeesuksen sydämen valtakunnan rakentamista.
 
 
 
 
 
Meidän SCJ:n logomme: sydän avoimena ja solidaarisena SCJ:n (Saderdotes a Sacra Corde Jesu) kirjaimet näkyvät logossa.

Kirjain S (sacerdotes-sanasta) muistuttaa meitä Jumalan kansan papillisesta kutsumuksesta tehdä elämästämme taivaalliselle Isälle otollinen kiitos- ja sovitusuhri.
Siksi liitämme elämämme Jeesuksen elämänuhriin erityisesti Pyhässä Eukaristiassa, jossa Hänen rakkautensa ja sovitustyö tulee läsnä olevaksi meidän keskuudessamme ja tulemme osallisiksi Hänen elämänuhrinsa hedelmistä. Työssämme pyrimme tekemään Vapahtajamme sydämellisen rakkauden ja sovitustyön tunnetuksi ja opastamme ihmisiä Vapahtajan Eukaristiseen sydämeen, joka on rakkauden ja sovituksen lähde. Tämä papillinen tehtävä kuuluu kasteen ja sakramentin perusteella jokaiselle kristitylle, ei vain papeille, vaan myös maallikoille. Vaikka papisto on kutsuttu edustamaan erityisellä tavalla Vapahtajaa Hänen Kirkossaan ja toimimaan Hänen persoonassaan, antamaan kaikille Kirkon jäsenille mahdollisuus tehdä elämästään Pyhässä Hengessä taivaalliselle Isälle se kunnia ja ylistys ja kiitos, joka ainoastaan Jumalalle kuuluu.

Keskellä oleva C-kirjain (Cor-sanasta) kuvaa sydämen, jossa on maapallo. Se kertoo siitä, miten paljon Jumala on rakastanut kaikkia ihmisiä, ja että Hän lähetti oman Poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Hän tuli pelastamaan meidät siitä, mikä estää meitä vastaamasta Jumalan rakkauteen. Sillä tavalla Hän sovitti taivaan ja maan toisiinsa ja antaa jokaiselle, joka Häneen uskoo, uuden sydämen. Tällöin osaamme niin kuin Hän rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Jeesuksen seurassa pyrimme olemaan rakkauden profeettoja ja sovituksen palvelijoita Hänen Pyhän Sydämen valtakuntansa hyväksi.

J-kirjain (Jeesuksen nimestä) muistuttaa siitä, että Herramme Pyhän Sydämen on meidän elämämme suurin aarre. Jeesuksen Pyhä Sydän on se avain, jonka avulla meille avautuvat ihmisen elämän tarkoitus, Pyhän Raamatun kirjoitukset, Kirkon salaisuus ja jokaisen ihmisen kutsumus kuin myös meidän veljeskuntamme missio. Tämä J-kirjain kutsuu meitä katselemaan Herramme elämänsalaisuuksia.
Tällöin opimme Häneltä elämään niin kuin Hän, sydän avoimena Jumalan Hengelle, ymmärtämään ajan merkit ja täyttämään taivaallisen Isän tahdon niin kuin Hän. Samoin meidän sydämemme avautuu lähimmäisillemmekin kantamalla Jeesuksen kanssa uhrautuvasti omaa vastuuosaamme heidän elämästään, varsinkin heidän suhteestaan Jumalaan ja niihin, jotka ovat Herran vähäisimpiä veljiä, yhteiskunnan hylättyjä ja hädänalaisia.
Sillä tavalla suoritamme Herramme kanssa reparaatiotehtävämme ihmisten sydämissä ja yhteiskuntaelämässä, ja täytämme omassa ruumiissamme sen, mikä vielä puuttuu Jeesuksen kärsimyksestä Hänen ruumiinsa hyväksi, joka on Kirkko. (Kol 1:24)


Tällä tavalla isä Leo Dehonin hengellisen perheen jäsenet yhdessä pyrkivät levittämään Jeesuksen Pyhän Sydämen valtakuntaa maailmassa rakkauden profeettoina ja sovituksen palvelijoina.

 11 lokakuu 2010