Piispa Josef Wrobel johdanto

PYHÄÄ MESSUA VIETETTIIN STELLA MARIKSESSA HIIPPAKUNNAN JUHLA­PÄIVÄNÄ 18.8.2007 SCJ VELJESKUNNAN 100 VUOTTA SUOMESSA LÄSNÄOLON KUNNIAKSI.
 
Piispa Josef Wrobel johdanto
 
Rakkaat sisaret ja veljet!
 
Saavumme joka vuosi Stella Marisiin viettämään hiippakunta­juhlaa ja kunnioittamaan suojeluspyhäämme Jumalanäiti Ma­riaa. Usein tähän juhlaan on liitetty toinenkin tapahtuma. Tänä vuonna vietämme Jeesuksen Pyhän Sydämen pappien Suo­messa toimimisen satavuotisjuhlaa.
Sata vuotta sitten tämän veljeskunnan perustaja isä Leon De­hon vieraili Suomessa, ja pian tämän jälkeen saapuivat en­simmäiset papit Hollannista.
Sadan vuoden ajan Pyhän Sydämen papit ovat uskollisesti hoi­taneet ja palvelleet täällä asuvia katolilaisia. He myös loivat tänne uudelleen paikalliskirkon rakenteen. Tästä johtuen hiip­pakunta ja Jeesuksen Pyhän Sydämen pappien veljeskunta on pitkään samastettu toisiinsa. Tämä juhla muistuttaa heidän läsnäolonsa tärkeistä ulottuvuuksista. Nämä sata vuotta eivät ole olleet ainoastaan pastoraalisen työn vuosia. Vuosien aikana Jeesuksen Pyhän Sydämen spirituali­teetti on levinnyt hiippakunnassamme. Kuluneet sata vuotta ovat olleet hengellistä ja kulttuurista työtä Suomen katolilais­ten hyväksi, Suomen kansan hyväksi ja suomalaisen yhteis­kunnan hyväksi. Näinä vuosina moni sukupolvi on saanut ka­tolista opetusta ja kuluneet sata vuotta kertovat myös katolisen kirkon sosiaalisesta työstä.
Eivät vain kirkkorakennukset ja kappelit ole muistomerkkejä katolisen kirkon toiminnasta maassamme. Täällä on tehty lapsi ja nuorisotyötä, työtä avioliittojen ja perheiden hyväksi sekä yksinäisten, köyhien, vanhusten ja sairaiden ihmisten hyväksi. Täällä on ponnisteltu myös ekumenian hyväksi. Pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat saaneet paljon apua integroituessaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
Tämä on kiitoksen päivä Jeesuksen Pyhän Sydämen papeille heidän työstään hiippakunnassamme. Kiitokseen yhtyvät myös vieraamme Suomesta, muualta Euroopasta ja Yhdysval­loista.
Haluan toivottaa sydämellisesti tervetulleiksi Suomen ortodok­sisen kirkon johtajan arkkipiispa Leon, Helsingin luterilaisen hiippakunnan piispan Eero Huovisen ja suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteerin Heikki Huttusen. Lausun sydämellises­ti tervetulleiksi hiippakuntaamme myös Jeesuksen Pyhän Sy­dämen pappien esimiehen, isä Ornelas Carvalhon Roomasta ja provinsiaalit Hollannista, Saksasta ja Puolasta sekä kaikki muut eri maista saapuneet kutsuvieraat.
Lopuksi toivotan sydämellisesti tervetulleiksi myös teidät kaikki, rakkaat papit, sisaret ja veljet, jotka eri seurakunnis­tamme olette tulleet Stella Marisiin.



17 marraskuu 2010