Helsinki

Laajemmin maailmalla maallikkkoryhmästä käytetään nimitystä Dehoniaanit, joka juontuu sääntökunnan perustajan nimestä Leo Dehon. Suomessa päädyimme käyttämään nimeä Jeesuksen pyhän sydämen maallikot. Vaikka nimi on hieman pitkä, on se kuitenkin helpompi ymmärtää, silti kuulemme aina vielä jatkokysymyksen mitä se tarkoittaa. Nimi on vakiintunut ja olemme tottuneet siihen, onhan se kaunis nimi.


Usein kuuluu kysyttävän, että mitä te teette ja mitä erityistä toimintaanne kuuluu.

Tottakai meillä on oma erityispiirteemme, joka syntyy isä Leo Dehonin karisman pohjalta, tutkimalla sitä ja omilla rukouksillamme haluamme päivittäin etsiä ja tutkia Jeesuksen pyhän sydämen salaisuuksia. Mainisemisen arvoista on erityisesti torstaisin vietettävä pyhä tunti, joka sisältää Pyhän messun ja Adoraation, samoin kuukauden ensinmäisenä perjantaina vietettävä Pyhän sydämen messu.

Periaatteessa kuitenkin katolisen kirkon maallikkoapostolaatti koskee myös meitä ja näin kaikille kirkon maallikoille tämä kutsu on yhteinen. Osallistuminen Pyhään messuun ja Adoraatioon, olemalla aktiivinen kirkon elämässä, sekä myös tuntemalla vastuuta sen toiminnasta. Huolehdittava lähimmäisistään, itsestään ja myös osallistuttava taloudelliseen vastuunkantamiseen, maksamalla jäsenmaksu hiippakunnalle jne:n.

Sitoutuneita maallikoita on Suomessa tällähetkellä n, hieman yli kaksikymmentä, Turussa ja Tampereella neljä, sekä Helsingissä neljätoista.

Mitä erityisiä tehtäviämme, sitten Helsingin ryhmämme tekee ?


  Seurakunnat ovat tietysti erilaisia ja näin tarpeet saattavat olla myös hyvinkin toisenlaisia.
Helsingissä meillä on ollut yhteinen kummilapsi Afrikan Ugandassa, mutta hän on juuri täyttänyt kahdeksantoista vuotta, jotenka mietimme, että miten toimimme jatkossa tämänkaltaisen avustamisen suhteen.

Lisäksi ryhmänä voimme osallistua erilaisiin pieniin ponnistuksiin, kuten juhlien järjestämisiin ym.
Yleisimpänä käytännönmuotona on se, että aktiivinen vuorovaikutus papiston kanssa osoittaa meille niitä toiveita, mitä mahdollisesti voisimme tehdä.

Merkittävä lähentymistapa on myös oma oivallus ja ehdotus, mitenkä voisin olla avuksi. Mahdoton asia on nyt muistaa edes osaa siitä missä kaikessa ryhmämme jäsenet ovat mukana.


Yksittäisiä tehtäviä, jossa toimimme papiston ja seurakunnan apuna ovat:


Lakiasiat, sakariston hoito, Kirkon viherkasvien hoito ja leikkokukkien asettelu. Kirkkotekstiilien huolto.Yksi taasen toimii uskonnonopettajana, joku kääntää tekstejä. Jotkut huolehtivat uskonnonopetuksessa olevien lapsien välipalatarjoilusta. Joku taasen mielellään ahertaa kirkon puutarhassa, tai käy vanhusten luona.
Tällaisen listan tekeminen tuntuu vaikealta, eikä niin mielekkäältä, koska myös tehtävät ja tarpeet tulevat ja menevät., niihin tartutaan tarpeen mukaan. Tärkeintä on rukoileva yhteisö, joka kantaa asioita eteenpäin ja se synnyttää halun toimia.

     

Puhenjohtaja Matti Andelin

Jeesuksen pyhän sydämen maallikot (SCJ) - Helsinki
 
Postitusosoite 01.12.2010 lukien, Haahkapolku 3 as. 21 00200 Helsinki
Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, osoite sama
gsm 040-7365470,
E-mail (*)=@
 
Moderaattori isä Zenon Strykowski SCJ

          

 


 09 marraskuu 2010