Skip to content

Haluatko dehoniaaniksi?

Papiksi tai veljeksi?

Haluatko omistaa koko elämäsi Jeesuksen rakkauden palvelemiselle ja siitä todistamiselle? Haluatko seurata häntä köyhänä, naimattomana ja kuuliaisena eläen veljellisessä yhteisössä? Haluatko tietää, miten dehoniaanipapiksi tai -veljeksi tullaan?

Maallikkodehoniaaniksi?

Haluatko elää maallikkona maailmassa, omistautuen kuitenkin Kristuksen rakkaudelle? Halutko syventyä dehoniaaniseen hengellisyyteen yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa? Haluatko tietää, miten maallikkodehoniaaneihin liitytään?