Skip to content

Tie papiksi tai veljeksi

Askeleet

Keskustelua dehoniaanien kanssa. Hengellistä ohjausta dehoniaanipapin kanssa. Aikaa oman kutsumuksen miettimiseen. Ehdokas tutustuu dehoniaanien spiritualiteettiin ja elämään lukemalla soveltuvaa kirjallisuutta. Vierailuja (esim. viikonloppuna) yhteisöissä. Jatkosta sovitaan alueen esimiehen kanssa.

Elämistä jossakin Jeesuksen Pyhän Sydämen pappien yhteisössä (mahdollisesti ulkomailla). Ehdokas tutustuu elämään evankelisten neuvojen (köyhyys, naimaton puhtaus, kuuliaisuus) mukaan. Tavoitteena on tehdä päätös siitä, haluaako omistautua Jumalalle tässä kongregaatiossa. Ehdokas tutustuu sääntökuntaan ja sääntökunta ehdokkaaseen. 

Inhimillisen ja hengellisen kasvun aikaa. Hengellistä ohjausta. Ehdokas opiskelee mahdollisesti sitä kieltä, jota hän tarvitsee novisiaatissa ja opiskelussa.

Novisiaatti on varsinaisen sääntökuntaelämän alku. Suomesta noviisiksi mennään ulkomaille (esim. Saksaan, Puolaan tai Ranskaan), sillä Suomessa ei ole siihen soveltuvaa koulutusta.

Noviisi opettelee elämään veljeskunnan säännön ja luostarilupausten mukaan. Hän tutustuu syvällisesti sääntökunnan historiaan, perustajaan, karismaan ja elämänsääntöön. Hän saa myös kokemusta apostolisesta elämästä. Hän palvelee myös yhteisössä eri tavoin (esim. puutarhatöitä, siivousta jne.)

Novisiaatti on kutsumuksen punnitsemisen ja sen syventämisen aikaa. Noviisi on vapaa lähtemään novisiaatista koska tahansa.  Novisiaatti päättyy ensimmäisiin, ajallisiin lupauksiin (ne annetaan vuodeksi kerrallaan).

Suomalaisten pappiskandidaattien teologisfilosofinen koulutus tapahtuu myös ulkomailla. Yleensä siihen kuuluu 2-3-vuotinen filosofinen koulutus ja 3-4-vuotinen teologinen koulutus. Saksassa teologiaa ja filosofiaa opiskellaan samanaikaisesti (yhteensä 5-6 vuotta). Opiskeluaikaan kuuluu myös erinäisiä pastoraalisia harjoitteluja (esim. kouluissa, seurakunnissa, erilaisissa sosiaalialan laitoksissa)  ja lopuksi saattaa olla vielä erillinen koulutus.

Opiskeluaikana eletään veljinä yhteisössä väliaikaisin luostarilupauksin. Ikuiset lupaukset voi antaa 3-6 vuoden kuluttua ensimmäisistä lupauksista. Opiskelijayhteisössä syvennytään myös yhä enemmän sääntökunnan hengellisyyteen ja elämään. He palvelevat myös yhteisöä eri tavoin.

Ehdokkaalle, joka haluaa jäädä veljeksietsitään hänen lahjojensa mukaisesti sopivia tehtäviä sääntökunnassa ja tarjotaan niihin soveltuva koulutus (jos hän ei ole jo saanut tarvittavaa koulutusta).

Veljeskuntaan ja luostarilupauksiin voi sitoutua elinikäisesti 3-6 vuoden jälkeen ensimmäisistä lupauksista.

Opiskelun jälkeen pappiskandidaatti voidaan vihkiä diakoniksi, mahdollisesti sitä ennen on vielä erillinen koulutus. Veli palvelee 6-12 kk diakonina, minkä jälkeen hänet voidaan vihkiä papiksi.

Vaatimukset

Kutsumusasioiden yhteyshenkilö

stanzawilowicz15-1200x1200

isä Stanislaw Zawilowicz

Hei! Keskustelen mielelläni jokaisen kanssa, joka etsii Jumalan tahtoa omassa elämässään.

Ota yhteyttä